AktualnościMobileMobile

Od 25 lat piszemy SMSy

25 lat temu…

Tak! To prawda. Pierwsza wiadomość tekstowa SMS została wysłana 25 lat temu. Chciałoby się w tym miejscu powiedzieć co nieco o jej niesamowitej ewolucji, ale właściwie – sama idea była tak fantastyczna, że jej dalsze udoskonalanie było właściwie zbędne. Aż trudno uwierzyć, że o pierwszych SMSach naukowcy marzyli już początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy to chciano rozpocząć wysyłanie prostych, podstawowych informacji, a nie tylko łączyć się za pomocą dźwięku.

Niezmienna ilość znaków

Jakie były pierwsze założenia? SMS miał być 128-bajtowym pakietem informacji. Jednak później nieco ewoluował i stał się usprawniony do 160 znaków z 7-bitowej tablicy. Co ciekawe, limitu znaków w SMSach postanowiono nigdy nie zwiększać. Faktycznie, do dzisiaj przecież podstawową ilością znaków w SMSie jest właście liczba 160. Jeśli natomiast dodajemy do tego typu wiadomości np. także polskie znaki, limit ten nawet zostaje ograniczony do 70.

Świąteczna treść

SMSy musiały spełnić wiele kryteriów tak, aby mogły w pełni odpowiadać na regulacje specyfikacji ustalone przez telefonie bezprzewodowe. Co prawda oficjalna standaryzacja rozpoczęła się w 1985 roku, jednak pierwszego SMSa wysłano tak naprawdę dopiero… 3 grudnia roku 1992. Zatem 25 lat temu! Właściwie to oficjalny jubileusz przypadał… wczoraj! Treść pierwszego SMSa z pewnością może wprawić nas w świąteczne nastroje… brzmiała bowiem: „Merry Christmas.”

Leave a Response